Elitishockeygymnasier

Regeringen har beslutat om en gymnasiereform som träder i kraft hösten 2011. Reformen innebär en del förändringar för ämnet specialidrott i gymnasieskolan.

En förändring är att skolverket/skolinspektionen måste ge formellt tillstånd till de skolor som skall ge utbildning i ämnet specialidrott efter att Specialidrottsförbundet (Svenska Ishockeyförbundet) tillstyrkt certifiering. Utbildningen benämns Nationellt Godkänd Idrottsutbildning (NIU) och omfattar 400 poäng av totalt 2500 poäng i en gymnasieexamen. Begreppet regional auktorisation utgår och Svenska Ishockeyförbundet har beslutat att inte vara med i riksidrottsgymnasiesystemet. De gymnasier som certifieras av Svenska Ishockeyförbundet och får skolverkets tillstånd att bedriva NIU-utbildningkommer att benämnas elitishockeygymnasier.

I dagsläget är 33 gymnasier certifierade som elitishockeygymnasier och har fått skolverkets tillstånd att bedriva NIU-utbildning. Av dessa är 4 st flickishockeygymnasier. I informationsfoldern framgår var gymnasierna finns. Att ett elitishockeygymnasium är certifierat innebär att Svenska Ishockeyförbundet står som garant för den sportsliga kvalitén. Dessutom följer SIF upp att skolan och föreningen uppfyller kraven på skolmässiga och sportsliga förhållanden så att goda möjligheter ges att kombinera gymnasiestudier och ishockeyutövande.

BRA ISHOCKEYUTBILDNING
Verksamheten vid de av SIF certifierade elitishockeygymnasierna leds av elitutbildade instruktörer. Eleverna har dessutom tillgång till ”professionell support” i form av materiell, medicinsk och kurativ service. Träningens kvalitet och kvantitet kommer att öka markant mot vad Du tidigare varit van vid. För att orka med detta räcker det inte enbart med talang. Karaktär och ödmjukhet är andra saker som krävs för att nå en positiv utveckling.

Specialidrott/Ishockey utgör en del av elevens totala ishockeyutbildning. Den andra delen, genomförs i form av träningar och matcher i föreningsregi på kvällstid och helger. Den arrangerande föreningen ser till att antagen ishockeygymnasieelev registreras och ges möjlighet till spel och träning i den egna föreningen eller annan förening i den utsträckning och på den nivå som bästgagnar elevens ishockeymässiga utbildning.

MÅLSÄTTNING
Målsättningen med verksamheten är att underlätta för ungdomar att förena ishockeyträning med studier på gymnasienivå. Eleverna skall genom teoristudier och målmedveten träning ges möjlighet att utveckla sina idrottsfärdigheter så att den egna förmågan att utöva spelet förbättras. Verksamheten syftar till att ge en god grundutbildning för en eventuell senare elitkarriär.

ANSÖKAN OCH ANTAGNING
Målgrupp för ishockeygymnasierna är sista års A-pojkar/flickor (U 16), dvs elever som står i begrepp att sluta grundskolan och börja studera på gymnasienivå. Intresseanmälan till elitishockeygymnasierna skall i år vara Svenska Ishockeyförbundet tillhanda senast den 1 december och sker genom att klicka på ansökningsknappen till vänster. Bedömning och ranking av sökande elever genomförs av respektive arrangerade gymnasium, samverkande förening och den instruktör som ansvarar för träningen. Eleverna beräknas få besked om idrottslig antagning senast under andra halvan av januari 2012.

OBS! Ansökan till eventuella lokala gymnasier som inte är certifierade av SIF sker direkt till respektive ort.
Ytterligare information finns i Informationsfoldern som du kan läsa här!


Copyright: Svenska Ishockeyförbundet 2007. All rights reserved.